Dataskydd

(uppdaterad 18.07.2018)

Ansvarig organisation
Bränsletjänst Johnny & Kent Öb, FO-nummer: 1801543-8, Thorsbergsvägen 2, 66240 Petalax

Ansvarsperson inom organisationen
Kent Nordling, ägare. Kontaktuppgifter: 0503213799. Bransletjanst@hotmail.com

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
Kontaktuppgifter för att kunna fakturera samt kontakta kunderna vid behov

Personuppgifter som behandlas
Namn, adress, telefonnummer samt e-post

Mottagare av personuppgifterna
Personuppgifterna hanteras av de anställda vid Bränsletjänst Johnny & Kent Öb.  Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte till andra parter

Lagringsperioden
Uppgifterna lagras tills vidare i registret

Rättigheter
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Personerna har också rätt att begära radering av sina uppgifter.

Innehållet i denna beskrivning baserar sig på Dataskyddslagen i Finland (RP 9/2018) och den allmänna dataskyddsförordningen i EU (2016/679).