Tietosuojaselvitys

(Päivitetty 18.07.2018)

Vastuullinen organisaatio
Bränsletjänst Johnny & Kent, y-tunnus: 1801543-8, Thorsbergsvägen 2, 66240 Petolahti.

Vastuuhenkilö organisaatiossa
Kent Nordling, omistaja. Yhteystiedot: 050-3213799. Bransletjanst@hotmail.com

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Yhteystiedot laskutusta varten sekä yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa tarvittaessa.

Käsiteltävät henkilötiedot
Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähkopostiosoite

Henkilötietojen vastaanottaja
Henkilötietoja käsittelevät Bränsletjänst Johnny & Kentin työntekijät. Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Säilytysaika
Tietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi.

Oikeudet
Henkilöt, joiden tiedot löytyvät jäsenrekisteristä, ovat oikeutettuja sekä pyytämään että korjaamaan tietonsa. Henkilöt ovat myös oikeutettuja pyytämään tietojensa poistamista.

Tämän selvityksen sisältö perustuu Suomen tietosuojalakiin (HE 9/2018) sekä yleiseen EU:n tietosuoja-asetukseen.